Over VCA veiligheid

P. Groeneveld Grond-, Weg-, Waterbouwkundige en Leidingwerken B.V. voldoet aan de eisen gesteld in de norm VGM Checklist Aannemers, VCA** versie 2008/5.1. Daarom hebben we het certificaat Veiligheidsmanagementsysteem.

Het uitvoeren van (her)bestratingswerkzaamheden en daaraan gerelateerde grondwerkzaamheden zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van verhardingen en afvoer van hemelwater.