Betonplaten worden in verschillende diktes en sterkteklasse door verschillende fabrikanten gemaakt. Niet elke betonplaat is dus overal even geschikt voor. Groeneveld GWW legt betonplaten die de juiste sterkteklasse hebben voor het voorgenomen gebruik. Hierdoor wordt voorkomen dat de betonplaten na aanleg breken door een te hoge belasting of te veel betaalt wordt voor betonplaten met een hoge sterkteklasse die voor het voorgenomen gebruik niet nodig zijn.

De juiste fundering van de bodem bepaald in grote mate de tijd dat de betonplaten vlak blijven liggen. Groeneveld GWW geeft een uitgebreid advies over de mogelijkheden van het bestaande terrein en de verschillen in betonplaten, waardoor de opdrachtgever weloverwogen een juiste keuze kan maken.

IMG_0195