Over ISO 9001:2015

P. Groeneveld Grond-, Weg-, Waterbouwkundige en Leidingwerken B.V. voldoet aan de eisen gesteld in de norm ISO 9001:2015. Daarom hebben we het certificaat Kwaliteitsmanagementsysteem.

Het aannemen en uitvoeren van projecten voor de (her)inrichting van openbare ruimten in relatie tot (her)bestratingswerkzaamheden en daaraan gerelateerde grondwerkzaamheden zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van verhardingen en afvoer van hemelwater.