Het beperken van de uitstoot van CO2 is een steeds belangrijker onderwerp. Vooral bedrijven kunnen het goede voorbeeld geven met het verminderen van de broeikasgassen. Het beleid van Groeneveld GWW is er naar om hier ook aan bij te dragen.

Wat is de CO2 prestatieladder?

De CO2 prestatieladder is een soort meetinstrument, opgesteld door ProRail. ProRail, gevolgd door RWS en de overheid om bedrijven te belonen die milieubewust opereren. Hoe hoger op de ladder, des te eerder kans op gunning van een project.
Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder? Kijk op de website www.skao.nl

Op deze pagina wordt weergegeven hoe CO2-bewust Groeneveld GWW werkt.

In het kader van de CO2 reductie-inspanningen heeft Groeneveld GWW het certificaat “CO2 bewust” behaald op niveau 3 in 2014.

A. Inzicht in energieverbruik

De cijfers laten zien dat onze totale CO2-uitstoot in 2023 weer flink is gedaald ten opzichte van 2018. In 2023 hebben wij 83,6 ton CO2 uitgestoten, waarbij er in 2018 ruim 126 ton CO2 is uitgestoten. De voortgang wordt gemonitord op basis van machine-uren. De reductie in de afgelopen jaren is dusdanig geweest dat de totale doelstelling van 2022 ruimschoots behaald is, daarom hebben we een nieuwe doelstelling opgesteld:

We stellen ons als doel in 2025 ten opzichte van 2018 35% CO2 te reduceren
(34% in scope 1 en 100% in scope 2).

B. Reductie

Wij hebben voor komende jaren een nieuwe reductieprogramma ontwikkeld. In dit programma staan maatregelen die we al hebben genomen en nog gaan nemen in de toekomst. We passen bijvoorbeeld al voor een deel HVO brandstof toe, en we zijn voor ons kantoor in Maasdijk overgestapt naar 100% groene stroom. In de toekomst gaan onze werknemers een herhalingscursus volgen van ‘Het Nieuwe Rijden’. Daarnaast willen we HVO brandstof breder gaan inzetten en kijken we naar de ontwikkelingen rondom elektrisch handmaterieel.

C. Communicatie

Wij communiceren structureel met onze interne belanghebbenden zoals onze werknemers. Middels deze webpagina informeren wij u graag over ons CO2-beleid. Wij verwijzen voor meer informatie over ons CO2-beleid naar onze halfjaarlijkse bericht.

D. Initiatieven

Wij zijn sinds 2021 aangesloten bij Nederland CO2 Neutraal. Op deze manier proberen wij meer kennis op te doen rondom CO2-reductie om ons steentje bij te dragen aan een schonere wereld.