Het beperken van de uitstoot van CO2 is een steeds belangrijker onderwerp. Vooral bedrijven kunnen het goede voorbeeld geven met het verminderen van de broeikasgassen. Het beleid van Groeneveld GWW is er naar om hier ook aan bij te dragen.

Wat is de CO2 prestatieladder?

De CO2 prestatieladder is een soort meetinstrument, opgesteld door ProRail. ProRail, gevolgd door RWS en de overheid om bedrijven te belonen die milieubewust opereren. Hoe hoger op de ladder, des te eerder kans op gunning van een project.

Op deze pagina wordt weergegeven hoe CO2-bewust Groeneveld GWW werkt.

In het kader van de CO2 reductie-inspanningen heeft Groeneveld GWW het certificaat “CO2 bewust” behaald op niveau 3 in 2014.
Omdat we een project hebben met gunningvoordeel, worden hiervan ook cijfers weergegeven (Pmgv).

A. Inzicht in energieverbruik

Ondanks de stijging van de uitstoot door een aantal projecten met intensief machinegebruik, zijn we redelijk tevreden over de jaarcijfers van de CO2-uitstoot 2019, dit kwam totaal uit op 118,2 ton. De totale uitstoot is vanwege de omzetstijging wel toegenomen, maar wanneer we dit relateren per miljoen omzet hebben wij in het jaar 2019  toch nog ruim 14% minder emissie uitgestoten dan ons eerste referentie jaar 2013. Onze doelstelling is echter om in 2020 6% te besparen ten opzichte van 2016, dus we moeten het komende jaar wederom de schouders er onder zetten om weer op de goede lijn terug te komen!!!

Een en ander is te verklaren door onze werkzaamheden, door een aantal projecten met intensief machinegebruik en veel grondverzet in 2019 is de uitstoot op de projecten onvermijdelijk toegenomen. Ten opzichte van 2017 is er echter al wel weer een daling waar te nemen. Onze uitstoot door mobiliteit is door de kantoorlocatie in Maasdijk en het tanken van CO2 gecompenseerde brandstof wel flink afgenomen en ligt zelfs onder de target van 2020. Dit gaan we uiteraard proberen vast te houden!

 

Voor Pmgv is in 2018 25,1 ton CO2 uitgestoten.

Carbon Footprint Groeneveld GWW scope 1 en 2

B. CO2 reductie

Groeneveld GWW heeft een concreet CO2 reductieprogramma opgesteld. Hiertoe heeft de Groeneveld GWW een PvA gemaakt. Bij de downloads vindt u de documenten in pdf. U vind hier ons reductiebeleid, onze doelstellingen en maatregelen tot CO2-reductie.
Onze hoofddoelstelling is het reduceren van brandstofverbruik met 6%, met onze leaseauto en (huur-)materieel.
Om deze doelstelling te behalen zijn we begonnen met ‘Het Nieuwe Rijden’ en ‘Het Nieuwe Draaien’, zodat vanuit de mens een bewustzijn komt en grondvlak creëert voor reductie met machine(s). En we zijn begonnen met het gebruik van HVO brandstof, in de gasolietanks zit nu een dieselblend met 30% blauwe diesel. Duidelijk is ook het transport van/naar de projecten een factor waar op gereduceerd kan worden.

C. Transparantie / Communicatie

De BV P. Groeneveld GWW en LW communiceert structureel intern en extern over haar CO2 footprint en de reductiedoelstellingen. Bent u ook geïnteresseerd in onze nieuwsbrieven, dan kunt u die aanvragen via onze contact pagina.

D. (Participatie aan) Initiatieven

De Groeneveld GWW is deelnemer aan de ontwikkeling van projecten die de sector Grond-, Weg- en Waterbouw faciliteren in CO2 reductie.
In het initiatief Groen en Koel werken we om de uitstoot te verminderen en onze steeds warmere groene planeet te bewaren.